Marius Watz: Tegnemaskin 1-12
Utsmykking for offentlig digitalt rom. 12 tegnemaskiner tegner bilder over en periode på 2 måneder hver, basert på enkle regler og tilfeldighet.

Prosjektet er støttet av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg og Norsk Kulturråd.

- Information in English
- Animasjoner
Tegnemaskin 12, dag 61 (Makro)
Arkiv
Tekster
© 2003 - Marius Watz
 

Utsmykking i et digitalt rom

Tegnemaskin 1-12 er Norges og kanskje Europas første utsmykkingsprosjekt på Internett. Pilotprosjektet er blitt til på initiativ fra Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. Ideen bak prosjektet har vært at offentlige nettsteder i likhet med fysiske offentlige rom kan sees som mulige steder for utsmykking.

Særlig gjelder dette offentlige nettsteder med stor trafikk. Utsmykkingsfondet tok derfor kontakt med Statens forvaltningstjeneste som syntes at et utsmykkingsprosjekt på regjeringens og departementenes hjemmeside var en spennende idé.

Den digitale kunsten krever som regel et tverrfaglig samarbeid for å realiseres. Utsmykkingsfondet har 25 års erfaring med å organisere tverrfaglige kunstprosjekter som integrerer kunst i offentlige omgivelser. Pilotprosjektet har tatt utgangspunkt i samme arbeidsmodell som brukes i utsmykking av offentlige fysiske bygg. Sammen med et utsmykkingsutvalg med representant for bruker (Statens forvaltningstjeneste), kunstner og en kunstnerisk konsulent har Utsmykkingsfondet utforsket mulighetene for kunstnerisk utsmykking av et offentlig digitalt rom. Resultatet av prosjektet er Tegnemaskin 1-12 på odin.dep.no, utført av kunstneren Marius Watz som er internasjonalt kjent for sitt arbeid med datagenerert visuell form.

Ny teknologi skaper nye visuelle formspråk og utfordrer grensene mellom kunst, arkitektur og design. For Utsmykkingsfondet har det vært det spennende å arbeide med dette pilotprosjektet som også utvider vår forståelse av hva rom og sted kan være, og som utfordrer forestillingen om at all kunst skal vare evig. .

Utsmykkingsfondet for offentlige bygg


Statens forvaltningstjeneste (Ft) ga i juni 2001 en positiv tilbakemelding på henvendelsen fra Utsmykkingsfondet om å delta i et pilotprosjekt for utsmykking av det digitale offentlige rom.

Ft syntes da at det var hyggelig at Odin-tjenesten på grunn av sin offentlighet og store trafikk var vurdert som et interessant nettsted for denne typen pilotprosjekt Siden da har ikke denne vurderingen mistet sin aktualitet. Snarere tvert imot. Antall besøkende har steget betraktelig.

Etter at ideen om en digital utsmykking av Odin ble konkretisert i en prosjektbeskrivelse fra Marius Watz økte Ft's interesse for å stille Odin til disposisjon for et aldri så lite banebrytende arbeid innenfor utsmykking av offentlige rom. Ft sa seg villig til å delta i utsmykkingsutvalget for pilotprosjektet.

Det har vært interessant og spennende å være med i prosessen fram til den endelige utformingen av kunstverket. Ikke minst fordi det har vært "noe annet", et pusterom, i forhold til arbeidet med de andre oppgavene knyttet til tjenesten. Ft håper og tror derfor at denne utsmykkingen også vil fungere som et kunstnerisk pusterom for brukere av Odin, slik intensjonen har vært.

Statens forvaltningstjeneste